Wednesday, March 8, 2017

NGÀY PHỤ NỮ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

                    
     Những người phụ nữ Việt không có 8.3
              
             

                 


Những nhà hoạt động chính trị hay đấu tranh nhân quyền nữ tại Việt Nam bị kết án và câu lưu trong các nhà giam ,như …
                        Blogger Mẹ Nấm hay Nguyễn ngc như Quỳnh
               
và bà Cấn th Thêu ( hình trong một cuộc biểu tình )
 …với những lý do mà gia đình họ cho là "mơ hồ" hay "bất công". 
 http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-39194675