Monday, April 3, 2017

TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA

 Fr: Vinh Mai
    TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA  
- Tác giả: La Quán Trung
- Lời bình: Mao Tôn                             Cương
- Dịch giả: Tử Vi Lang
- AUDIO do Thư Viện sách nói dành cho người mù thực hiện
- BOOK - Việt Nam Thư Quán
Đã có nhiều bộ phim cùng tên, nhưng DV thấy chỉ có bộ phim này mô tả câu chuyện sát với sách của tác giả La Quán Trung.
 Vô đây >> http://tamquocchi-1996.blogspo t.com/