Thursday, April 27, 2017

TRANH CƯỞI : COM-PU-TƠ VỚI QUÍ VỊ CAO NIÊN

Trước tiên, phảilàm quen với những  thuật ngữ điện toán.

" Bố đã kiếm đươc con chuột rồi. Bây giờ xử dụng nó sao đây ?"Dùng con chuột (mouse)  để mở cửa  sổ(window)
Computơ giúp  quí ông :
giao dịch ...
chát....và đánh cờ 

Còn quí bà thì : 
Lảm bếp...
nhất là không  rời nhà nửa buớc, mà vẫn mua sắm với đức lang quân  bên cạnh (...để trả tiền..hẳn vậy !)