Sunday, April 30, 2017

ĐÀI TƯỞNG NIÊM ANH HÙNG TỬ SĨ VNCH TẠI WESTMINSTER

Fr: Patrick Willay* Bieu Nguyen

TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
Federation of South Vietnam Police Associations
9565 Mc FADDEN Ave  WESTMINSTER  CA  92683
                              Tel : (714)775.0251  &  (714)230.9602                                    E.mail : anquantran@socal.rr.com &nguutphan7592@yahoo.com                                                     
---- o0o ----
                                                                                   
Westminster, ngày 17 tháng 4 năm 2017
                                                                                                         Số:  90 /TH.CSQG
THƯ TỔNG HỘI
          Kính gởi :    - Hội Đồng Quản Trị - Hội Đồng Chấp Hành
                             - Đại Diện Tổng Hội tại các địa phương
          Trích yếu : v/v Đài Tưởng Niệm Anh Hùng Tử sĩ VNCH
          Thưa quý CH Liên Hội Trưởng, Hội Trưởng,
            Thành Phố Westminster Nam California vừa chấp thuận đề án xây dựng  Đài Tri Ân Anh Hùng Tử Sĩ VNCH Tháng Tư Đen 1975 trong khuông viên Tự Do, cạnh Tương Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminster.
            Trên tượng đài này sẽ dựng 7 bảng đá hoa cương in hình và tiểu sử 5 vị tướng đã tuẩn tiết, trung tá CSQG Nguyễn Văn Long và đại tá Hồ Ngọc Cẫn (sơ đồ thiết kế đính kèm). Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam Cali (trong đó có Hội CSQG Nam Cali) phụ trách vận động tài chánh với sự hổ trợ của Tổng Hội CSQG.
            Việc xây cất sẽ khởi công vào cuối tháng 4 năm nay để kịp khánh thành vào Ngày Quân Lực 2017 (chỉ còn 2 tháng !)
            Vì danh dự chung của Lực Lượng CSQG và cũng để cho thế hệ mai sau biết đến những khổ đau của thế hệ cha ông trong một giai đoạn bi thương của Tổ Quốc, Tổng Hội mong mõi các chiến hữu khắp nơi, kẻ ít người nhiều, sẽ hỗ trợ cho dự án rất có ý nghĩa này. Quý CH Liên Hội Trưởng, Hội Trưởng phổ biến Thư này và thu nhận sự đóng góp của chiến hữu và thân hữu tại địa phương, gởi chung trong 1 chi phiếu hay money order, đề:  TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA - Và gởi về Địa chỉ9565 Mc. Faddden Ave  Westminster CA 92683.
(xin gởi theo danh sách ghi đầy đủ của các cá nhân để Tổng Hội đăng trên đặc san Phượng Hoàng 2018 thay biên nhận và lời cám ơn)
            Rất mong được sự tiếp tay của các Chiến Hữu để chứng tỏ tinh thần đoàn kết của Lực Lượng CSQG/VNCH và cũng để vinh danh, một lần nữa, anh hùng Nguyễn Văn Long người chiến sĩ CSQG đã làm thế giới  kính phục ngay trong ngày 30-4-1975.
            Trân trọng. 
                                           TM TỔNG HỘI CSQG
                                       CT.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                              TRẦN QUAN AN
                                          
Bản sao kính gởi:
    - Hội Đồng Cố Vấn
     "Để kính tường"
    - Hồ sơ - Lưu
 Ghi chú: vì thời gian cấp bách, xin gởi về Tổng Hội trước ngày 31 tháng 5 năm 2017