Tuesday, December 4, 2018

NHẠC & HÌNH ẢNH MÙA GIÁNG SINH 2018 ( 2)

        
 Nhạc Giáng Sinh Xưa Hải Ngoại - Nhạc Noel Hải Ngoại Hay Nhất 2019 - Lk Giáng Sinh Hay Nhất 2019
                       https://www.youtube.com/watch?v=BmFFKtX6We0

    xmas Alexa Maravilla Spunknbrains
                                         Alexa Maravilla/Spunknbrains
xmas  R. van der Griend
                                      R. van der Griend
xmas Rina Edenflower
                                        Rina Edenflower
                                    xmas  jmaxtours
                                            Jmaxtours
xmas AliseaByron
                                          AliseaByron
                           xmas julia_HalleFotoFan
                                      Julia_HalleFotoFan
                    xmas LollipopLace Resident
                                     LollipopLace Resident
xmas kwishart747
                                             Kwishart747          Xmas at the green house
                           xmas  jp-l
                                                     Jp-l
                                xmas Baker County Tourism
                                   Baker County Tourism
xmas georgepulford
                                      Georgepulford
                               xmas Miss Nina Jay
                                          Miss Nina Jay
                    xmas  SantaFe669
                                               SantaFe669
                    xmas juliotorres5
                                               Juliotorres5
                       xmas Polterguy40
                                                Polterguy40
xmas awildernessgirl
                                            Awildernessgirl
                     xmas  Polterguy40
                                                 Polterguy40
xmas Keith Michael NYC (4 Million  Views)
                               Keith Michael NYC (4 Million+ Views)
xmas ΨᗩSᗰIᘉᗴ HᗴᘉS  30 000 000 thx
                          ΨᗩSᗰIᘉᗴ HᗴᘉS +30 000 000 thx             
                                             Tquist24
xmas seiji2012
                                    Seiji2012            Christmas Lights in Shibuya
xmas Anja Mexicola
                                  Anja Mexicola                                                   
xmas sabrinaroxbakerly
                                      Sabrinaroxbakerly  
Phil Gayton 
xmas cdb41
                                             Cdb41                                                                            
xmas Patrick of Ireland
                                       Patrick of Ireland
xmas a7m2
                                                  A7m2

 Nguồn :  Flickr & Fluidr