Sunday, December 9, 2018

NHẠC & HÌNH ẢNH MÙA GIÁNG SINH 2018 ( 3)

       Kính chúc Quí Bạn
                                     Bách Hạc &Việt Hạc                                                    

Christmas Music Instrumental Relaxing Christmas Songs Playlist Christmas Carols Mix                   1,355,175 views  

                            https://www.youtube.com/watch?v=VPb_6VaAVfE

xmas--jerry_lake_thumb

                            Jerry_lake  


xMAS--pecooper98362_thumb
                                                     Pecooper9836                                       
xmas-steve_whitmarsh_thumb
                                        Steve_Whitmarsh
xmas--Joanie-Eddis-Koch_thumb
                                              Joanie Eddis-Koch
                      xmas-zachclarke_thumb
                                                  Zachclarke
                          xMAS--thinduck42_thumb
                                                 Thinduck42
                         XMAS-Watermarq-Design_thumb
                                            Watermarq Design                                                                                           xMAS-Cathy-Jos-Photography_thumb
                                       Cathy Jo's Photography
XMAS--LucefinaaBun_thumb
                                           LucefinaaBun
xmas markburkhardt_thumb
                                      Markburkhardt
xmas Maquarius_thumb_thumb
                                              Maquarius
xmas markburkhardt_thumb_thumb_thumb
                                   Markburkhardt                                      
xmas Maquarius_thumb
                                         Maquarius
xmas Cristóbal M_thumb
                                        Cristóbal M
xMAS ustin in SD
                                                Justin in SD
                    xmas brinmell
                                              Brinmell
xmas Les photos de LN
                           Les photos de LN         Magie de lumière - Bordeaux (Pháp)
xmas mcginley2012
                                         Mcginley2012
                              xmas Sue Elderberry
                                        Sue Elderberry      Market  Stuttgart ( Đức)                                xmas osephHaubert
                                   JosephHaubert                Houston City Hall Christmas Tree