Wednesday, December 26, 2018

NHẠC THƯ GIÃN & NHIẾP ẢNH 26-12-2018

   Fr:VHKim  
          
 Beautiful Relaxing Music - Calm Piano Music & Guitar Music with Birds Singing                                                                         1,328,180 views
                           https://www.youtube.com/watch?v=9uIk_91GQYI&t=2952s


                      a--Gobova-Natalia_thumb_thumb[2]
                                                             Gobova Natalia                 a-l_thumb_thumb[1]
                                                                                 мιlα
                                                     a--cesco.pb_thumb_thumb[1]
                                                                            Cesco.pb             A www.neilburnell_thumb
                                                                www.neilburnell.com                           a-Nix-Nothing_thumb_thumb[1]
                                      Nix Nothing  winter morning                              a-Simpio96_thumb_thumb[1]
                                                               Simpio96                                 A-Uhlenhorst_thumb_thumb[1]
                                                                               Uhlenhorst
           a-Tony-Hochstetler_thumb_thumb[1]
                                                                  Tony Hochtetler                                          
                            a-Colin-Campbell-Bruiach_thumb_thumb[2]
                                                      Colin Campbell (Bruiach)                            a--J.Hunter-Photography_thumb_thumb
                                                         J.Hunter Photography                                           a-Jocelyne-Deneau_thumb_thumb
                                                                      Jocelyne Deneau                                   a-Amy-Hudechek-Photography_thumb_thumb[1]
                                             Amy Hudechek Photography                           A--olmofin_thumb
                                                                               Olmofin                                  a-pirka-makiri_thumb

                                                                        Pirka-Makiri                          B-Vladimir-Grablev_thumb
                                                            Vladimir Grablev
                                                         a-Fjllkantsbon-2_thumb
                                                                          Fjällkantsbon 2                          A-Lars-verb_thumb
                                                      Lars Øverbø                          A Thierry Hennet_thumb
                                                                   Thierry Hennet                             a Bruce Clarke_thumb
                                                                   Bruce Clarke                       A-biswarupsarkar72_thumb
                                                            Biswarupsarkar72                        A-Edi-Gollasch_thumb
                                                                         Edi Gollasch             
                                                                                                a-yllup35_thumb_thumb[1]

                                                                      Yllup35
                            a  SimplyAmy74_thumb
                                                               SimplyAmy74
                            c-pascaleforest_thumb_thumb
                                                                   Pascaleforest
                               c--Luca-Tamagno_thumb_thumb

                                                            Luca Tamagno
                                 c--Sandy-MacLennan_thumb
                                   Sandy MacLennan

                                   c-aymondlord82_thumb
                                            Aymondlord82
                                   C jrlarson67_thumb

                                                                      Jrlarson67
                                     c-material-guy_thumb_thumb[1]

                                                                      Material guy                         G--Life-unscripted-Photography_thumb_thumb[1]
                                                    Life, unscripted Photography
                                       g--SkyeWeasel_thumb_thumb[1]
                                                                                SkyeWeasel
                              A--debreczeniemoke_thumb
                                                               Debreczeniemoke                      a sabilli_thumb
                                                                    Sabilli                            a Orion 2_thumb
                                                             Orion 2                            a-RailfanTerry_thumb_thumb[1]
                                                              RailfanTerry                              a-paleximage_thumb_thumb[2]
                                                             Paleximage

a-m-klueber.de_thumb
                                       M-Klueber.de