Friday, September 23, 2016

THÊM MỘT VỊ TƯỚNG GỐC VIỆT TRONG QUÂN LỰC HOA KỲ

Fr: Xet Vo* Hoa Phạm* BMH


 Đại tá Thủy Quân Lục Chiến (USMC)  William Seely III,  vừa được vinh thăng Chuẩn tướng (Brigadier General / BG) 

Chuẩn tướng William Seely, III và phu nhân là bà Nhung sẽ tham dự Dạ tiệc 2016 của Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt (VAUSA) vào ngày Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016 tại Marriott Hotel -Fairview Park - Falls Church 

Vài dòng tiểu sử vị Tân Chuẩn tướng Thủy Quân Lục Chiến: William H. Seely III.