Sunday, September 11, 2016

CHÙM HÍ HỌA : VỢ CHỒNG XƯA- NAY VÀ MAI

THAN ÔI ..THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU!
Xưa             Chồng chúa, vợ tôi
                          
Nay   Vợ : La sát, thiên lôi

Mai:    Chồng làm bồi

Không nịnh thì chết...

nịnh cũng chết !
- Dưới ánh trăng ,răng em đẹp như ngọc
-Ngọc là con đĩ nào hả ? Và dưới ánh trăng,ông đã làm cái trò chết tiệt  gì với con mẹ ấy, hả ?

              Thôi , ta cứ  Ngu si hưởng thái bình !    
  với 3 cái không : không thấy ! không nghe ! không nói!


 Việt Hạc sưu tầm internet