Tuesday, June 27, 2017

GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG

Fr: Thanh-v-Nguyen
Ngày nào Bố cho Con ăn,
Con cười ...Bố cười !...

Giờ đây, Con cho Bố ăn,
Bố khóc, Con khóc ! ...
               Thanh Tịnh 
                          
Cuộc đời như mây nổi,như gió thổi ,như chiêm bao,
Chín muơi năm lận đận biết chừng nào ....
( Minh họa : Internet )