Saturday, June 17, 2017

TIN TỨC THẾ GIỚI VÀ QUỐC NỘI

1.Biển Đông :Trung -Nhật tranh hùng
     

2. Vụ Đồng Tâm -Mỹ Đức
      
3. Đòi quân đội trả đất cho Tân sơn Nhất 
     
4. Thái Bình Dương báo động làn sóng tàu
đánh cá Việt trộm hải sâm
****