Sunday, July 9, 2017

MỘT CƠN GIÓ BỤI - TRẦN TRỌNG KIM

Fr: Vinh Mai
Một Cơn Gió Bụi
http://cothommagazine.com/CoThompdf/MotConGioBui-TranTrongKim.pdf  
 *Nội các Trần Trọng Kim: 5 thành tựu trong 4 tháng

Chỉ trong bốn tháng làm việc (từ 17/04 đến 25/08 năm 1945)  với chủ quyền và độc lập rất hạn chế, Chính phủ Trần Trọng Kim - gồm toàn các trí thức: một giáo sư, hai kỹ sư, bốn bác sĩ, bốn luật sư : ÔÔ. Trần Trọng Kim, Hoàng Xuân Hãn, Hồ Tá Khanh, Trịnh Đình Thảo, Trần Trọng Kim, Vũ Ngọc Anh, Trần Văn Chương, Trần Đình Nam, Vũ Văn Hiền, Phan Anh và Nguyễn Hữu Thi - đã tạo biểu tượng, đặt nền tảng về pháp lý và giáo dục cho Việt Nam nhiều năm sau.
1.   Lập lại quốc hiệu Việt Nam
2.  Dùng tiếng Việt làm quốc ngữ và Việt hóa giáo dục
3.  Đòi lại miền Nam để thống nhất lãnh thổ
4.  Soạn hiến pháp nhấn mạnh tự do và độc lập
5. Rút lui và trao quyền cho thế hệ cách mạng
         Sau khi trao quyền lại cho chính phủ Việt Minh,cựu hoàng Bảo Đại khi đó ngoài 30 tuổi, giữ chức Cố vấn tối cao một thời gian với cái tên công dân Vĩnh Thụy.
Nguồn :
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40433411

*Hồi ký 'Một Cơn Gió Bụi' của Trần Trọng Kim bị thu hồi

Cuốn  hồi ký Một Cơn Gió Bụi (Kiến Văn Lục)  của học giả Trần Trọng Kim (1883-1953) do Vĩnh Sơn ấn hành 1969 , được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Phương Nam Books in lại đầu năm 2017,  vừa bị Cục Xuất bản, In và Phát hành thu hồi vì "có nhiều chi tiết, đánh giá không phù hợp, không khách quan hoặc chưa được kiểm chứng," (theo báo Tuổi Trẻ hôm 26/6). 
Điển hình: môt đoạn trong trang 75 của bản Vĩnh Sơn đã bị cắt bỏ trong  bản  Phương Nam :"Trong số 22 người ấy có một nữ đảng viên tên Đỗ Thị Lạc là người sau này có đứa con gái với Hồ Chí Minh. Vể sau người ta nói khi về đến địa hạt Bắc Giang, có ba đảng viên trong 22 người ấy bị giết vì không chịu theo cộng sản"(nhà báo Huy Đức dẫn lại trên mạng xã hội).
Nguồn :
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40414255