Saturday, July 22, 2017

CHIA BUỒN

  Xin thành thực chia buồn cùng anh Đỗ Thiệu Liệt và cầu chúc hương hồn chị Liệt sớm tiêu diêu miền Cực Lạc
   Các bạn đồng khóa 1 SQTB Nam Định -Thủ Đức miền Đông Canada
                                  

         
                       Man sings to 93  year old dying wife                                                        10,518,670 views
 https://www.youtube.com/watch?v=wWPOG_hxkTE

Tin buồn