Monday, July 17, 2017

TÌM NGƯỜI THÂN

Fr: Khanh Bui*Viet Do
Chúng tôi mong muốn tìm liên lạc với một bạn thân là anh hải quân thiếu tá Nguyễn Đa Phúc ,khóa HQ 12.

Xin quí vị hay nhờ bạn bè cố gắng tìm giúp chúng tôi địa chỉ hoặc cho số điện thoại cũng được vì chúng tôi rất cần thiết.
Thành thực cảm ơn.
Trần quý Minh. tranquyminh50@yahoo.com
dt: (941) 923- 5723