Saturday, July 22, 2017

NGUỔN AN ỦI CỦA TUỔI GIÀ

Fr: Oanh Le 

XÂY DỰNG TÌNH YÊU THƯƠNG  GIỮA ÔNG BÀ VÀ CÁC CHÁU VỚI CÔNG THỨC 3 L :   Listen( nghe) - Learn (Học) - Lead (lãnh đạo)  (* )
                      (*)What Are the 3 L's of Grandparenting? (cuối trang)
     

                                  

               
          

        
    
 


               1Lắng nghe - khuyến khích - Khuyên nhủ các cháu) 
  
 
 
   

 


 

     2. Cùng vui  học  (phát huy hiếu kỳ & hiếu học )
     
 
  


                                     Với bà
                                 
                     

 

 

 
 


 
 


 

 


Với ông
                                                                      
 
  
Khuyến khích  chúng lãnh đạo cuộc chơi để xây dựng tự tin và sáng tạo 

 

 


Các cháu là niềm vui vô giá của ông bà

 
 


  

(*)What Are the 3 L's of Grandparenting?

          
https://www.youtube.com/watch?v=hhWyiTWoHaU