Tuesday, October 18, 2016

NHỮNG EM BÉ DỂ THƯƠNG

Fr: Xet Vo
         15 children who know how to take pictures with monuments

15 children who know how to take pictures with monuments
U...OA....THƯƠNG QUÁ !
15 children who know how to take pictures with monuments
XEM TỚ CÓ "DẸO" HƠN KHÔNG NÀO !
15 children who know how to take pictures with monuments
MẸ ƠI, CHO  CON BÚ TÍ NHÉ !
15 children who know how to take pictures with monuments
THƯƠNG ÔNG QUÁ ĐI MẤT THÔI
15 children who know how to take pictures with monuments
BẠN CÓ NGƯỜI THÔNG CẢM RỒI ĐÂY !
15 children who know how to take pictures with monuments
ÔI, KHÔNG, ĐỪNG LÀM THẾ CHỨ !
15 children who know how to take pictures with monuments
CỐ LÊN, TỚ ĐỠ LÊN CHO !
15 children who know how to take pictures with monuments
MÁ ƠI, KHÔNG PHẢI CON. LỘN NGƯỜI RỒI !
15 children who know how to take pictures with monuments
CÓ CON NỮA ĐÂY NÀY !
15 children who know how to take pictures with monuments
ẤY ! SAO CẬU ĐẠP "CHYM" TỚ !
15 children who know how to take pictures with monuments
CHO CHÚNG MÌNH CHƠI CHUNG NHÉ !
15 children who know how to take pictures with monuments
ĐỂ TỚ CHỈ CHO NÈ, THẤY HÔNG ?
15 children who know how to take pictures with monuments
ÔI, TỚ CŨNG BUỒN NHƯ CẬU THÔI !
15 children who know how to take pictures with monuments
MÌNH CÙNG ĐI THEO CÔ, BẠN NHÉ !
15 children who know how to take pictures with monuments
U...OA.... SƯƠNG...SƯƠNG !