Sunday, October 23, 2016

GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG !

Fr: Van Tran*Xet Vo*Qui Tran
 CAO CƠ
  Trung Cộng âm thầm lên kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng, với âm mưu giành chủ quyền trên toàn nguyệt cầu bằng cách sơn màu đỏ cộng sản lên hết mặt tiểu hành tinh này . 


Giám đốc CIA mật trình âm mưu này lên. Obama không nói gì cả.
 Mấy tháng sau giám đốc NASA  trình lên :Trung cộng đã lên mặt trăng và  bắt đầu sơn  đỏ mặt trăng . Obama  dửng dưng, vẫn chẳng nói năng gì hết .(image: amdavadis4ever)
Một năm sau Trung Cộng đã sơn đỏ được một nửa mặt trăng. Ủy ban Quốc Phòng Thượng viện  Mỹ nhóm họp khẩn cấp đòi Obama phải giải trình  vấn đề này .Ủy ban đã nhận được ngay một điện thư  mật từ  Bạch Ốc . Nguyên văn :  "Đợi khi bọn họ sơn đỏ hết mặt trăng, chúng ta sẽ chỉ cần viết lên có hai chữ 'Coca Cola' là xong!"