Saturday, October 22, 2016

VÀI NÉT SINH HOẠT CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT PARIS XIII

1. Ngồi quán Việt, nói chuyện với MC Trịnh Nghĩa,
 "thổ công" cộng đồng Việt ở quận 13, Paris
https://www.youtube.com/watch?v=RkCvu9as5e8
2. Ẩm thực Việt giữa thủ đô Paris với chủ nhân nhà hàng Lotus ở quận 13
                
https://www.youtube.com/watch?v=VwmQdQbi0Ss