Tuesday, October 25, 2016

CẦU TOÀN CÓ THỂ LÀM HỎNG VIỆC ( SONGỮ)

Fr: Loan Nguyen 

Sự cầu toàn có thể là trở ngại của thành công?*

Tác giả: Alice Clarke, Vision Times | Dịch giả: KiQuin
24 Tháng Mười , 2016
 Hoàn hảo là tốt, tuy nhiên nó cũng có thể dẫn đến những vấn đề không thể lường trước. (Ảnh: wikimedia/CC0 1.0)
Mỗi người đều có thể đạt được những thành quả tốt đẹp nào đó, tuy nhiên tính cách cầu toàn có thể sẽ ngăn cản bạn trên con đường đi đến thành công.
Hoàn hảo là tốt, tuy nhiên nó cũng có thể dẫn đến những vấn đề không thể lường trước. Nếu bạn là một người cầu toàn, bạn dễ mắc lỗi lầm là đắn đo, chần chừ trước quyết định nào đó trong cuộc sống. Và sự mong muốn trở nên hoàn hảo sẽ khiến bạn lãng phí nhiều thời gian bỏ lỡ cơ hội, không đáp ứng được mục tiêu. Nó thậm chí có thể hủy hoại sự nghiệp của bạn.
Tập trung quá nhiều cho sự hoàn hảo sẽ tỉ lệ nghịch với năng suất của bạn. Không có năng suất thì việc thành công sẽ rất khó khăn. Ngược lại có năng suất bạn có thể đạt được nhiều hơn trong khoảng thời gian ít hơn. Dưới đây là một số điều cho thấy sự hoàn hảo có thể là một trở ngại cho năng suất công việc. Nếu bạn là một người hoàn hảo:

Bạn có khuynh hướng trì hoãn công việc

Kiểu người loại A (Type-A personality) có đặc điểm thiếu kiên nhẫn, tham vọng và rất cạnh tranh. Ảnh: wikimedia / CC0 1.0)
Kiểu người loại A (Type-A personality) có đặc điểm thiếu kiên nhẫn, tham vọng và rất cạnh tranh. Những phẩm chất này có thể nói là tốt. Nhưng với mong muốn trở nên hoàn hảo, chẳng hạn như khi viết một báo cáo hay một bài thuyết trình, cuối cùng bạn cứ chần chừ đắn đo mãi. Đây là một thói quen xấu và nó có thể làm tổn hại đến uy tín của bạn đồng thời cũng gây ra sự căng thẳng quá mức.

Bạn sợ phản hồi tiêu cực

Một người cầu toàn có thể sợ phản hồi tiêu cực. Bạn làm việc miệt mài và đầu tư rất nhiều thời gian để đạt được "sự hoàn hảo" đồng thời nỗ lực ngăn chặn những phản hồi tiêu cực, nhưng bạn không bao giờ nhận ra tiềm năng thực sự của những nỗ lực đó. Tuy nhiên thông tin phản 
hồi, dù tích cực hay tiêu cực, là một yếu tố cần thiết cho sự thành công.
Những lời phản hồi giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về công việc của mình, có thể là một báo cáo, thuyết trình, hoặc một trang web. Nếu bạn e sợ tạo ra điều gì không hoàn hảo, có thể bạn sẽ bỏ lỡ những thông tin phản hồi mang tính xây dựng nhằm nâng cao sản phẩm, trang web, hoặc thương hiệu của bạn.

Tự làm kiệt quệ bản thân

Khi bạn làm việc quá sức, năng suất sẽ bị tụt giảm một cách nhanh chóng. (Ảnh:wikimedia/CC0 1.0
Khi bạn làm việc quá sức, năng suất sẽ bị tụt giảm một cách nhanh chóng. Nếu bạn làm việc quá nhiều giờ, cuộc sống của bạn sẽ bị mất cân bằng. Bạn có thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi và mất hứng thú ngay cả với những điều mà bạn từng thấy thú vị. Bạn có thể trở nên cáu kỉnh và làm tổn thương mọi người xung quanh hay với đối tác trong công việc. Sau cùng, bạn thậm chí trở nên bất mãn đến mức chỉ muốn chạy trốn khỏi công việc.

Sự hoàn hảo có thể là một trở ngại trong cuộc sống hằng ngày

Nếu bạn có một ý tưởng kinh doanh, đừng dành hết thời gian chỉ để tạo ra một kế hoạch hoàn hảo. Hãy bắt tay vào kinh doanh và chinh phục nó từng bước một. Bởi biết đâu, vào thời điểm mà dự án của bạn được tung ra, có thể một đối thủ nào đó đã đi trước mất rồi.
Ví dụ, nếu bạn đang tạo ra một ứng dụng hoặc một chương trình phần mềm, đừng dành quá nhiều thời gian vào việc thử nghiệm và sửa chữa lỗi. Thay vào đó, hãy phát hành một sản phẩm beta và gỡ lỗi trong khi nó đang được phát triển. Chắc chắn bạn không muốn để tuột mất những sáng kiến tuyệt vời cho người khác chỉ bởi vì bạn đã dành phần lớn thời gian vào những giai đoạn đầu của sự phát triển.

Hãy biết hài lòng với kết quả

Có nhiều thời gian hơn thì bạn sẽ làm việc có hiệu quả hơn. Đừng lãng phí thời gian của bạn để đạt được sự hoàn hảo. Đó là điều không thể. Hãy biết hài lòng với kết quả tạm được, bởi bạn có thể cải thiện kết quả của mình thông qua những thông tin phản hồi!
Daniel Doan*Paula Le*Kimmy Nguyen


Can Perfection Be an Obstacle to Productivity? **
Everyone can achieve amazing results, but being a perfectionist can stop you dead in your tracks.
Being perfect can be a good thing, but it can also lead to unforeseen problems. If you are a perfectionist, you are guilty of being a procrastinator at some point in your life. In an effort to be perfect, you lose time, miss opportunities, and fail to meet goals. It can even ruin your career.
When focusing exclusively upon perfection, you lose productivity. Without productivity/ˌprɒdʌkˈtɪvəti/, achieving success is difficult. With productivity, you can achieve more things in less time. Here are some ways that perfection can be an obstacle to productivity
    If you are a perfectionist:

You are more inclined to procrastinate/prəʊˈkræstɪneɪt/

A Type-A personality can be impatient, ambitious, and highly competitive. (Image: wikimedia / CC0 1.0)
A Type-A personality can be impatient, ambitious, and highly competitive. These are all great qualities. Yet, in a bid to be perfect, to create that perfect report or presentation, they may end up procrastinating. Being a procrastinator can turn into an ugly habit. Procrastination can hurt your reputation and cause undue stress.

You are afraid of negative feedback

A perfectionist may be afraid of negative feedback. They may work long and hard to achieve "perfection" in an effort to avert negative feedback, but never realize the true potential of their efforts. Here is some good news; feedback, be it positive or negative, is an essential element for success.
Feedback gives you insight on your work, be it a report, presentation, or website. If you are afraid of producing anything less than perfection, you risk missing out on constructive feedback that enhances your product, website, or brand.

You burn yourself out

Being in a situation where you become burned out can quickly degrade your productivity. When you work too many hours, your life is out of balance. You may feel extremely tired and lose interest in things that you once found enjoyable. You may become irritable and hurt people or business relationships. You may eventually become so disgruntled  /dɪsˈɡrʌnt(ə)ld/that all you think of is getting away from your work.

Perfection may be an obstacle in everyday life

If you have a business idea, don't spend your time endlessly crafting the perfect plan. Start your business and conquer it one stage at a time. Who knows, by the time that your venture is launched, someone may have already beaten you to the punch.
As an example, if you are working on an app or a software program, don't spend an exorbitant /ɪɡˈzɔː(r)bɪtəntamount of time testing and fixing bugs. Rather, release a beta product and debug it while it is being developed. You don't want to lose a great concept to someone else because you spent a majority of your time on the initial stages of development.

Just be satisfied with being good

Having more time lets you be more productive. Don't waste your time achieving perfection. It is an impossible feat. Just be satisfied with being good, as you can always improve your results with feedback!

                            BẢNG TỪ VỰNG 4 CỘT

  Nouns
      Syllables
     I.P.A
Pronunciation
disgruntle
 Dis -grun-tled
/dɪsˈ-ɡrʌn  -t(ə)ld/
 /dɪsˈɡrʌnt(ə)ld/
exorbitant
 ex-   or   -bi-tant
/ɪɡˈ- zɔː(r)-bɪ- tənt/
/ɪɡˈzɔː(r)bɪtənt/
focus
  fo-cus
/ˈfəʊ-kəs/
 /ˈfəʊkəs/
procrastinate
  Pro-   cras- tɪ-nate
 /prəʊ-ˈkræs-tɪ-neɪt/
/prəʊˈkræstɪneɪt/
productivity
  Pro –duc –ti-vi-ty
/ˌprɒ -dʌk-ˈ -və-ti/
 /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/
result
  Re- sult
 /rɪ  -ˈzʌlt/
/rɪˈzʌlt/
Author Bio: Alice Clarke is a content strategist and a writer from Topaussiewriters. She loves to turn her writing into amazing pieces and inspire other people to do the same.