Saturday, October 8, 2016

VỤ FORMOSA : TÒA ÁN KỲ ANH

1.Tòa án Kỳ Anh trả đơn kiện Formosa 

Theo BBC- Truyền thông Việt Nam cho hay, hôm 5/10, Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh đã tiến hành trả 506 đơn khởi kiện Công ty Formosa Hà Tĩnh và nói thêm rằng việc trả đơn "đúng theo quy định của pháp luật". Hôm 8/10, từ Nghệ An, Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, Giáo xứ Phú Yên, người được ngư dân ủy quyền trong vụ kiện Formosa xác nhận với BBC rằng ông đang ký nhận lại 506 đơn do tòa chuyển trả qua bưu điện từ hôm 7/10. "Việc tòa Kỳ Anh trả đơn kiện của ngư dân cho thấy chính quyền đang đứng về phía ai trong vụ việc này." Đọc tiếp ...http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/10/161008_kyanh_cout_returns_petition_formosa

2.Vụ Formosa thách thức chính quyền Việt Nam và các tập đoàn ngoại quốc

Theo  RFI Trọng Nghĩa -Vụ nhà máy Formosa gây ô nhiễm nặng vùng bờ biển miền Trung Việt Nam và cách xử lý bị cho là không thỏa đáng của chính quyền phải chăng sẽ có nhiều ảnh hưởng về kinh tế. 
Giáo sư Pavida Pananond về kinh doanh quốc tế tại Trường Kinh Doanh Thammasat (Bangkok) lưu ý rằng vụ Formosa « là một bài học quan trọng cho các tập đoàn đa quốc gia : Họ không còn có thể thoái thác trách nhiệm một cách dễ dàng tại những quốc gia mà tiêu chí về môi trường còn lỏng lẻo ». và còn cho thấy là "chính quyền các nước tiếp nhận đầu tư không còn có thể chạy theo đầu tư mà không màng đến đời sống, sự an toàn người dân tại chỗ."
 Đọc tiếp
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20161007-vu-formosa-thach-thuc-chinh-quyen-viet-nam-va-cac-tap-doan-ngoai-quoc