Friday, March 23, 2018

CƯỜI MỘT PHÚT : CA DAO THỜI ĐẠI ( 2)

1. Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời chơi net không vương tơ tình.2. Thành công phải qua nhiều thất bại ,nhưng có những thất bại 
chẳng dại gì mà qua .
                                                              internet
3. Tình tan vỡ !!!... đúng hay sai ???
Đứa nào nhớ dai thì đứa ấy khổ...
                       


          Internet                                                           Flickr/ Alexander Tkachev   

Minh họa : Việt Hạc   sưu tập