Friday, March 16, 2018

CỰU NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ HILLARY CLINTON


        
Mới đây, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đã  liên tiếp hai lần
trượt chân suýt té khi bước xuống các bậc thềm đá cung điện Jahaz  Mahal ở Mandu Ấn Độ .
Cựu ngoại trưởng năm nay 70 tuổi , đang trong chương trình thăm viếng Ấn Độ 3 ngày.