Tuesday, March 20, 2018

CUỜI MỘT PHÚT : CA DAO THỜI ĐẠI (1)

Fr: Loan Phan
                         Ca dao thời đại!
         
                                                       Internet
- Coffee đắng bỏ đường là ngọt
Tình yêu đắng bỏ cuộc là xong.

                                       Flickr/ Alexander Tkachev
                        Flickr/nocturnal.visions Despair 
    - Tình đổ vỡ , đúng hay sai 
       Đứa nào nhớ dai là đứa ấy khổ....
- Muốn thành công phải qua nhiều thất
  bại, sống ở đời, có dại mới có khôn.
- Không tham lam không phải tham biện.
  Không nhiều chuyện không phải...Vietnamese.
- Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
  Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi.
- Còn thời lên ngựa bắn cung,
  Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi.
- Đêm nằm ở dưới bóng trăng,
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em.
- Gió đưa bắp cải về trời,
Tiền đô đưa tiễn em rời cố hương.
- Học mà không chơi, đánh rơi tuổi trẻ.
Chơi mà không học: Bán rẻ tương lai.
Thôi thì ta chọn cả hai,
Vừa chơi vừa học, tương lai huy hoàng.
- Khi xưa vác bút theo thầy,
Bây giờ em lại vác cày theo trâu.
- Khôn ba năm dại một giờ,
Biết vậy dại sớm khỏi chờ ba năm.
- Lời hứa không mất tiền mua,
Tội gì không hứa khi lừa đảo ai.
- Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời chơi net không vương tơ tình.
                                                             Flickr/ evenliu photography
 - Nắng mưa là chuyện của trời,
Cúp cua là chuyện của đời học sinh.
Cúp cua đừng cúp một mình,
Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui.
Nhờ trời mua thuận gió hòa,
Mày không nghỉ ốm, để tao chép bài...
Ngó lên mình chẳng bằng ai, 
Ngó xuông thì cũng chẳng ai hơn mình.
             
                                Flickr/ Ethan.Winning             
                    Flickr/ no sabemos cómo llamarnos                                     Sưu tầm dzui 
  Minh họa : Vit Hạc