Saturday, August 1, 2020

THE GIOI THAY DOI CHONG MAT TRONG 100 NAM QUA

Fr: Toan Dang* Dinh-Thuc Ngo*

20 BC NH CHO THY
TH GII THAY ĐI CHÓNG MT TRONG 100 NĂM QUA

July 17, 2020

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua

So vi nhng thế h đi trước cuc sng hin đi ca chúng ta ngày nay đã thay đi chóng mt như thế nào sut 100 năm qua.

Ch cn so sánh thi thơ u ca chúng ta vi ngày nay, hn bn đã thy mi th đã thay đi như thế nào. Đó không ch là nhng biến đi v cơ th mà c nhng khía cnh cuc sng, môi trường, và thế gii chúng ta đang sng.
T nhng đa đim chúng ta tng đến trong quá kh đã không còn tn ti v trí cũ mà mi th có th biến đi hoàn toàn khác so vi nhng hình nh trong ký c ca chúng ta.
Nếu có mt c máy thi gian đưa con người tr v thi quá kh, chúng ta có th ghé thăm tt c nhng nơi tng quá đi quen thuc.
Đy mi ch là nhng thay đi trong 20, 30, 40 năm. Vy hãy tưởng tượng trong sut 100 năm qua có biết bao nhiu th đã thay đi.
Cuc sng con người không ngng chuyn biến, nhng bc nh n tượng dưới đây s khiến bn bt ng vi s thay đi kinh ngc ca thế gii trong 100 năm qua:
20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 1.
Khu vườn Sabir nm qun Sabail ca thành ph Baku, Azerbaijan, được đt theo tên ca nhà thơ trào phúng ni tiếng người Ailen Mirza Alakbar Sabir.

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 2.
Toàn cnh thành ph Baku, Azerbaijan

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 3.
Kim t tháp Kukulkán Chichén Itzá, Mexico, được mnh danh là 'cánh cng đến thế gii khác' ca người Maya

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 4.
Đu trường La Mã Rome, Ý, là biu tượng ca Đế chế La Mã và là mt trong nhng mu kiến trúc La Mã đp nht còn sót li đến ngày nay..

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 5.
Th đô Seoul, Hàn Quc đã thay đi biến thành mt trong nhng thành ph hin đi bc nht thế gii

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 6.
Cng Brandenburg là mt trong nhng biu tượng chính ca thành ph Berlin, Đc

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 7.
Cu Cavenagh, là cu treo lâu đi nht đo quc sư t, bc qua sông Singapore khu Downtown Core.


20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 8.
Nhân sư vĩ đi Giza là mt bc tượng làm bng đá vôi hình con nhân sư, sinh vt truyn thuyết vi thân sư t và đu người trong tư thế ph phc nm cao nguyên Giza, trên t ngn sông Nile ti Giza, Ai Cp.

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 9.
Ph Yonge, mt trong nhng con ph sm ut nht Toronto, Canada

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 10.
Cây cu c Ponte Vecchio Florence, Ý


20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 11.
Tháp Eiffel, công trình kiến trúc bng thép nm trên công viên Champ-de-Mars, cnh sông Seine, thành ph Paris, Pháp

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 12.
Machu Picchu, là mt khu tàn tích Inca thi tin Columbo trong tình trng bo tn tt đ cao 2.430 mét Peru

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 13.
Vn Lý Trường Thành, Trung Quc

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 14.
Nhà th chính tòa thành ph Mexico, Mexico

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 15.
Cung đin m thut, thành ph Mexico, Mexico

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 16.
Nhà th Thánh Paul, mt giáo đường khng l ta lc trên đi Ludgate, nơi cao nht ti thành ph London, Anh

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 18.
Qung trường Thi đi, New York

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 19.
Tòa th chính Sydney, Sydney, Úc

20 bức ảnh cho thấy thế giới thay đổi chóng mặt trong 100 năm qua - Ảnh 20.
Tháp nghiêng Pisa,Y

 Posted by: PHUOC NGUYEN <phuocwen429717@yahoo.com>__._,_.___


Posted by: PHUOC NGUYEN <phuocwen429717@yahoo.com>

__,_._,___

  • ,

  • or