Wednesday, August 19, 2020

DON'T LET THE OLD MAN IN ! ĐỪNG ĐỂ ÔNG LÃO VÀO NHÀ !

Don't let the old man in ! 

https://www.youtube.com/watch?v=SmlmrBwA98k&t=18

Don't let the old man in !                                                                         
Đừng để ông lão  vào nhà 

I wanna leave this alone                                                
Tôi muốn để chuyện này tư nhiên 

Can't leave it up to him
Không thể phó mặc cho ông ta 

He's knocking on my door                                           
Ông ấy đang gõ cửa nhà tôi

And I knew all of my life
Suốt đời tôi đã biết

That someday it would end                                        
Tới một ngày nào đó cuộc đời sẽ chấm dứt. 

Get up and go outside                                                 
Hãy đứng dậy và đi ra ngoài

Don't let the old man in                                              
Đừng cho ông lão vào nhà

Many moons I have lived                                            
Tôi đã sống nhiều tháng năm

My body's weathered and worn                                       
Hình hài tôi đã bị hao mòn

Ask yourself how would you be
Hãy tự hỏi bản thân bạn sẽ thế nào

If you didn't know the day you were born                  
Nếu bạn không biết ngày sinh của mình 

Try to love on your wife
Hảy  yêu thương người bạn đời của bạn

 And stay close to your friends
Và gần gũi vói bạn bè 

Toast each sundown with wine
Nâng ly rượu mừng mỗi khi mặt trời lặn 

Don't let the old man in                                            
Đừng để ông lão vào nhà

Many moons I have lived                                           
Tôi đã sống nhiều năm tháng

My body's weathered and worn
Hình hài tôi đả  bị hao mòn 

Ask yourself how would you be
Hãy tự hỏi bản thân bạn sẽ thế nào

If you didn't know the day you were born 
Nếu bạn không biết ngày sinh của mình 

When he rides up on his horse
Khi ông lảo trở lên lưng ngựa 

And you feel that cold bitter wind
Và bạn cảm thấy cơn gió lạnh buốt đó 

Look out your window and smile                                    
Nhìn ra cửa sổ bạn mỉm cười

Don't let the old man in
Đừng để ông lão vào nhà

Look out your window and smile                            
Nhìn ra cửa sổ bạn mỉm cười

Don't let the old man in
Đừng để ông lão vào nhà