Saturday, August 1, 2020

CƯỜI CHÚT CHƠI

 Fr: Toan Dang*Dinh-Thuc Ngo *Dinh Na Tran
THƯỢNG ĐẾ CŨNG SAI SÓT.
Ông vua xe hơi, Henry Ford ( Mỹ) hồi còn sống, đã làm nhiều việc công ích cho xã hội - và sáng chế phương pháp lắp ráp dây chuyền sán xuất xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Cho nên khi chết ông đã nhận được một ân huệ là được lên Thiên đàng và được gặp Thượng đế.
Vừa được yết kiến ngài, Ford hỏi ngay:
- Thưa Thượng đế, lúc ngài sáng tạo ra phụ nữ, ngài đã suy nghĩ gì?
Thượng đế nghe xong, bèn hỏi lại:
- Nhà ngươi hỏi vậy là có ý gì?
Ford liền trả lời:
- Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sai sót. Con xin nêu cụ thể:
Phía trước thì phồng lên, phía sau bị nhô ra. Máy thường kêu to khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ đi khoảng 29 ngày là lại bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau. Đèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều khủng khiếp…
Nghe xong, Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên Thiên đàng lại để xem xét quy trình. Một lúc sau, họ trình Thượng đế bản báo cáo. Xem xong, ngài phán :
- Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, sáng chế của ta quả thật có nhiều sai sót. Nhưng xét về phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao: Có tới gần 98% đàn ông trên thế giới sử dụng sản phẩm do ta sáng tạo, trong khi chưa đầy 10% đàn ông sử dụng sản phẩm của ngươi.