Monday, August 31, 2020

NHẠC THƯ GIÃN * NHIẾP ẢNH VÀ GÓC THƠ HAIKU

  

Fr:Daniel Doan*Paula Le*Kimmy Nguyen*Brianna Nguyen*Anthony Phung*Beverly Nguyen
Good Morning Meditation Music - 528Hz Flute Music

35,776 views13 Aug 2020
 


 
                         https://www.youtube.com/watch?v=kiaEqQ5HPNk


Gian_tg1 
 
Khurram Khan....
 
          Ercanpolat

 Guy Licter
Anke Kneifel

simonrowlands

Patricia Ware 
John A. McCrae

felicefelines


Góc thơ Haiku

 How To Write A Haiku Poem (Step-By-Step ) Tutorial)

299,180 views •15 Sep 2016

                

 

         A very beautiful day  (5) 
                    Always drives the pain away (7)
                   That's all I can say     (5)           
 
Haiku Việt
       Một ngày thật đẹp trời     (5)   
            Mọi nỗi đau buồn bị cuốn trôi (7)
Là điều tôi muốn nói     (5)
 
Ngủ ngôn Việt ( 4 câu 5 chữ)
Một ngày thật đẹp trời    (5)
Mọi đau buồn cuốn trôi   (5)
Lòng cảm thấy  thư thái  (5)
Nói bấy nhiêu, đủ rồi     (5)
 
Thư thái: Feeling at ease