Thursday, November 9, 2017

NHẠC

          Fr: Toan Dang* Chuong Dang*Khoa Nghi Truong
           Kỷ lục gia châu Á chơi được nhiều nhạc cụ nhất