Tuesday, November 21, 2017

THƠ VUI MÙA GIÓ HEO MAY

Fr: Khanh Bui
VỚI BÀ
Mất gì thì mất bà ơi
Xin trời đừng để còn tôi, mất bà
Cả hai ta đã về già
Mà tôi cứ sợ mất bà còn tôiMất gì thì mất bà ơi
Xin trời để vậy cả tôi cùng bà
Không may một phải xa nhà
Cho tôi đi trước nhờ bà về sau


Xin bà đừng ốm đừng đau
Để tôi còn bát canh rau sớm chiều
Trước tôi chểnh mảng ít nhiều
'Hoàn lương' nay đã, biết điều hơn xưa


-Tác giả: Sỹ Nhiếp-
Nov.20 / 2017

                       2611        Flickr/ Kate-br