Saturday, November 4, 2017

TUỖI GIÀ

 Fr : Onanhon                         
                                 TUỔI GIÀ
                                                           Trương Ngọc Thạch
                                           -----
Tuổi già nhàn lắm, các cụ ơi!
Cầy cuốc, hôm nay dẹp hết rồi.

Flickr/Mid TM.com( aka Brent )
Rộng rãi thênh thang, nhà hai đứa,  
                                             
                                         Flickr /James  Neely
Thoải mái ra vào, đôi ta thôi.

Tuổi già khỏe lắm, các cụ ơi!
Cái vòng danh lợi , rũ sạch rồi.

                 
Giờ đây tóc bạc, ta hai đứa,
Sáng tối nắm tay đi bộ thôi.
Tuổi già vui lắm, các cụ ơi!
Con cái giờ đây lớn cả rồi.
                                 
                                                                                                     Flickr /Marser
Nhìn qua nhìn lại, mình hai đứa
Ngày tháng đôi ta cho nhau thôi.

*****

Tuổi già thích lắm, các cụ ơi!
Cháu nội, cháu ngoại đến chơi rồi.
                 
Ông bà ôm nựng, ôi yêu quá,

                                    Flickr/DanaZarzycki
Nhìn cháu tung tăng, ta vui thôi.
                                           Flickr/LT.Z
*****
Tuổi già sướng lắm, các cụ ơi!
Bệnh tật bao nhiêu cũng biết rồi.
                                                    Flickr/MOZBOZ1
  Khoán giao tất cả cho thày thuốc,
Thanh thản, đôi ta rong chơi thôi. 
                                                            Flickr/ Al Berunie                                      
Flickr/Pienw
   
Flickr/ T.S.George

Hình ảnh : Flickr