Wednesday, November 29, 2017

CẦM THÚ CŨNG BIẾT BẢO VỆ LÃNH THỔ

Hai con rùa bảo vệ vùng đất riêng tư
   
  Giang sơn nào ,anh hùng nấy