Saturday, November 25, 2017

MÁI ẤM GIA ĐÌNH ( HOME, HOME SWEET HOME !)

                Fr: Toan Dang *ThiNgocKhanhPham* LeVanLy*  HaLy* HuongNguyen   
Quí  vị có thể bấm vào cả hai hình để vừa xem lửa lách tách cháy trong lò sưởi  vừa nghe tiếng nhạc vẳng tiếng sấm ngoài trời đang mưa...