Saturday, November 11, 2017

TIN BUỒN : G/S PHÊRÔ LÊ HỮU MỤC

Fr: Ona Nguyen * Ann Nguyen
Được tin buồn :
          Cụ Phêrô  LÊ HỮU MỤC 
     Nguyên giáo sư Đại học Sư phạm Saigon
        & các Đi học Huế,Đà Lạt,Cần Thơ.
Đã từ trần vào lúc 10:57 tối ngày 08 tháng 11 2017 
Tại Montréal, Canada
Hưởng Thọ  93 tuổi