Saturday, January 2, 2021

ĐÊM GIAO THỪA KHÁC BIỆT TRƯỚC VÀ SAU COVID-19

Nhiều quốc gia trên thế giới năm nay đón giao thừa trong vắng lặng vì Covid-19, khác hẳn với không khí sôi động những năm trước.