Thursday, January 14, 2021

VIỆT NAM ĐỒNG ỨNG LIỆU PHÁP - THẦY LÝ PHƯỚC LỘC

Việt Nam Đồng Ứng Liệu Pháp là một phương pháp đơn giản tìm sinh huyệt khắp toàn thân để điều trị  những rối loạn chức năng của cơ thể mà không cần dùng thuốc, cao dán, kim châm, hay dụng cụ, v.v.

Xem thêm về phương pháp

Khóa 2019 LPL - 01 Vùng đầu mặt - 7 điểm quan trọng


Khóa 2019 LPL - 02 Hai bên tai
 

Khóa 2019 LPL - 03 Chân mí tóc, sống trán

 

Khóa 2019 LPL - 04 Hốc Mắt

Khóa 2019 LPL - 05 Má Mũi
 

Khóa 2019 LPL - 06 Miệng
 

Khóa 2019 LPL - 07 Cào đầu
 

Khóa 2019 LPL - 08 Lợi ích xoa 7 vùng ở mặt
 

Khóa 2019 LPL - 09 Trị táo bón
 

Khóa 2019 LPL - 10 Lợi ích xoa tay vai
 

Khóa 2019 LPL - 11 Kỳ diệu của cánh tay, bàn tay
 

Khóa 2019 LPL - 12 Kỳ diệu của cơ thể
 

Khóa 2019 LPL - 13 Lợi ích săn sóc chân
 

Khóa 2019 LPL - 14 Thí dụ Phương Pháp chữa bệnh