Friday, August 28, 2015

NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU

         tEXAS 2
Fr : Pho Nguyen
40 Năm Viễn Xứ DVD - Dallas, TX  One Media Company
1.https://www.youtube.com/watch?v=Sg6rLEihL8A&feature=youtu.be
2. https://www.youtube.com/watch?v=6-Hw8fce4A8

Fr: Lehdao
Những Sinh Hoạt sắp tới

29.08.2015 : TROISDORF
“Một Ngày cho Thuyền-Nhân Việt-Nam"
Liên-Hội Người Việt Tỵ-Nạn tại CHLB Đức
Tượng-Đài Kỷ-Niệm Thuyền-Nhân
góc đường Frankfurter str. và Siebengebỉdsallee, D-53840 Troisdorf
*
06.09.2015 : JM  ALMERE BUITEN
Đại Lễ Vu Lan
Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan
Chùa Vạn Hạnh, Sumatraweg 350, NL-1335 JM  Almere Buiten
*
12.09.2015 : LIEGE
Tết Trung Thu
Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège
Château de Péralta, rue de l'Hôtel de Ville, 6, B-4031 Angleur
*
12.09.2015 : WIESBADEN
Buổ̀i nhạc "Thương quá Việt-Nam"
Hội Văn Hoá Phụ Nữ VN Tự Do tại Đức
Tattersall Wiesbaden, Lehrstrasse, 13, D-65183 Wiesbaden
*
12-13.09.2015 : WAALWIJK
Vinh-Danh Cờ Vàng - 80 km
“Kennedymars 80 van de Langstraat"
*
18-20.09.2015 : HOUSTON
Chợ Đêm Trung Thu - Asian Market Night : 18g - 23g
Cộng-Đồng Việt-Nam tại Houston
*
19.09.2015 : KÖLN
Tết Trung Thu : 16g - 18g
Đêm nhạc "40 năm Quê-Hương nhì̀n lại" : 19g - 24g
Hội Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản / Köln
Diakonie Zentral Michaelshoven
Martinweg 9, D-50997 Köln Rodenkirchen
*
26.09.2015 : BRUXELLES
Tết Trung Thu
Trẻ Việt Bruxelles
Trường Sainte-Trinité, av. de la Couronne, 105, B-1050 Bruxelles
*
17.10.2015 : MÜNCHEN
Đêm nhạc "Theo dòng thờ̀i-gian"
Nhóm văn-nghệ Hương Ca
Stanigplatz, 12, D-80933 München
*
24.10.2015 : LIEGE
Đêm Văn-nghệ Lạc Hồng
ICADI, rue de Fragnée, B-4000 Liège
*
31.10.2015 : REUTLINGEN
"Đêm Tì̀nh Thương"
Cộng-Đồng Người Việt Yêu Tự-Do Vùng Trung Đức