Thursday, August 20, 2015

THƯ GIÃN VÀ TRƯỜNG THO

Những bài tập ngắn 1 phút này sẽ giúp bạn thư giãn cả ngày và sống thọ thêm 20 năm nữa!

These One-Minute Exercises Will Keep You Comfortable /ˈkʌmftəb(ə)l/  All Day and Live 20 Years Longer!
Tác giả: Yi Ming | Dịch giả: T.Thảo
20 Tháng Tám , 2015
(Ảnh: websbook.com)
 Đại Kỷ Nguyên-Hôm nay bạn không có đủ thời gian cho một buổi luyện tập thể dục hoàn chỉnh? Không sao cả?
Bạn có thể thử tập các bài tập y học cổ truyền Trung Quốc chỉ trong một phút này. (Ảnh: websbook.com)
No time for a full workout today? No sweat.
You could try these traditional Chinese medicine exercises that take literally one minute. 
1. Xoa tay

Chà 2 lòng bàn tay của bạn với nhau thật nhanh khoảng 300 lần để kích thích tất cả 6 kinh mạch trong lòng bàn tay, từ đó giúp tăng cường chức năng của các cơ quan nội tạng và cân bằng hệ âm dương.Bài tập này sẽ giúp bạn giảm cơn đau vai và đỡ mỏi mắt.(Ảnh: secret china)  Rubbing hands - Rubbing your palms quickly together 300 times will stimulate all six meridians /məˈrɪdiənz/   in the palms  /pɑːmz/  , strengthen internal organs/ˈɔː(r)ɡənz/ > , and balance /ˈbæləns/   the yin and yang qi. This exercise will alleviate  /əˈliːvieɪtshoulder /ˈʃəʊldə(r)/  pain and eye fatigue /fəˈtiːɡ/.
2.Mát xa da đầu bằng các ngón tay
(Ảnh: Sina.com)
Bằng cách dùng các ngón tay để xoa bóp da đầu của bạn từ trán xuống phía sau đầu, với tốc độ 2-4 lần/ giây, sẽ giúp tăng cường tuần hoàn máu não và đưa chất dinh dưỡng đến chân tóc của bạn. Vì thế tóc của bạn sẽ trông bồng bềnh và bóng mượt hơn. (Ảnh: Sina.com) . Massaging your scalp/skælp/ with fingers  By using your fingers to massage /ˈmæsɑ:ʒ/ your scalp deeply from the forehead /ˈfɔ:(r)ˌhed/ to the back of your head, with a speed of 2-4 times/second, will promote blood circulation in your brain and bring nutrients /ˈnjuːtriəntz/ to the roots of your hair, so your hair will look vibrant /ˈvaɪbrənt/ and shiny. Massaging your scalp with fingers can stimulate the brain’s blood circulation and get your hair nourished. 
3.Mát xa tai theo hình xoắn ốc
helix
Sử dụng tay của bạn nhẹ nhàng mát xa cho đôi tai theo hình xoắn ốc cho đến khi chúng dần ấm lên và bạn cảm thấy dễ chịu. Bài tập này sẽ giúp khai mở các kinh mạch và lưu thông năng lượng, duy trì thính giác của bạn và đặc biệt tốt để chống bệnh ù tai, chóng mặt và lãng trí.Ảnh : Wechat) . Mas-saging the helix /ˈhi:lɪks/ of your ears -Using your hands, gently massage the helix of both ears until they are warm and comfortable. This exercise will open your meridians /məˈrɪdiənz/and circulate the energy /ˈenə(r)dʒi/ , maintain your hearing, and is particularly good for prevention of tinnitus /ˈtɪnɪtəs/, dizziness/ˈdɪzinəs/ , and forgetfulness.   Massaging the helix of your ears is a good way to maintaining your hearing.
4. Đảo mắt
Đảo đôi mắt của bạn theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ 30 lần sẽ giúp tăng cường cơ mắt và cũng là biện pháp hữa hiệu để phòng ngừa các bệnh về mắt như viêm giác mạc mãn tính và bệnh cận thị. (Ảnh: wechat) Rolling your eyes Rolling your eyes clockwise /ˈklɒkˌwaɪz/ and counter /kaʊntə(r)/clockwise 30 times will strengthen your eye muscles and is also a preventive measure /ˈmeʒə(r)/ for chronic /ˈkrɒnɪk/ keratitis and myopia /maɪˈəʊpiə/.
5.Xoa bóp mũi

Xoa bóp mũi bằng ngón tay cái có thể giúp tăng cường lưu thông máu, dưỡng ẩm cho phổi và giúp bạn phòng tránh bệnh cảm lạnh. Phương pháp cụ thể là: Chà hai bên mặt của ngón tay cái với nhau cho đến khi chúng ấm và sau đó chà lên chóp mũi 24 lần, sử dụng các ngón tay của bạn để chà hai bên cánh mũi 12 lần và cào nhẹ lên xuống sóng mũi 10 lần.  Massaging your nose  Massaging your nose with your thumbs can enhance/ɪnˈhɑ:ns/ local blood circulation, moisturize /ˈmɔɪstʃəraɪz/ your lungs, and prevent you from catching a cold.
The specific /spəˈsɪfɪk/ method is: Rub the back sides of your thumbs together until them are warm, and then rub against the tip of  nose 24 times; use your fingers to rub both sides of your nose 12 times and scrape your nose bridge up and down 10 times with your finger. 
6. Hít thở và chạm răng
Sau khi thức dậy vào buổi sáng, bạn hãy đi ra ngoài và hít thở bầu không khí trong lành.
Mở rộng miệng, thở ra, và khép miệng lại, gõ nhẹ hai hàm răng lại với nhau. Hành động này có thể thúc đẩy hoạt động não bộ thông qua sự phản ứng của các dây thần kinh mặt, và cũng có thể ngăn ngừa teo cở ở tuổi già. 
Breathing and tapping teeth
After you get up in the morning, go outside and breathe the fresh air. Open your mouth wide, exhale, and close your mouth, tapping your teeth gently together. This action can stimulate the brain through the reflection of facial nerves, and can also prevent muscle atrophy /ˈætrəfi/   in the elderly /ˈeldə(r)li/
7. Mát xa rốn nhẹ nhàng
Massaging lightly your navel for one minute can can enhance digestion and elimination. (Image: health.365jia.cn)
 Dùng hai lòng bàn tay mát xa nhẹ nhàng rốn của bạn theo chiều kim đồng hồ. Bài  tập này có thể tăng cường sự tiêu hóa và bài tiết. (ảnh: health.365jia.cn). Massaging lightly your navel /ˈneɪv(ə)l/- Massage your navel clockwise lightly for one minute with alternate /ˈɔ:ltə(r)neɪt/ palms. This exercise can enhance digestion /daɪˈdʒestʃ(ə)n/and elimination/ɪˌlɪmɪˈneɪʃ(ə)n/
8. Cơ bụng và cơ vòng
Hít thở sâu, thu nhỏ và thư giãn cơ vòng và cơ bụng trong 1 phút. Điều này có thể ngăn ngừa bệnh trĩ và gia tăng tuần hoàn máu.  Abdominal /æbˈdɒmɪn(ə)l/and sphincter /ˈsfɪŋktə(r)/muscles Do deep breathing, and contract and relax the abdominal and sphincter muscles for one minute. This can prevent hemorrhoids /ˈheməˌrɔɪdz/and improve local blood circulation.
9. Duỗi thẳng tay chân
Nằm ngửa, uốn cong và giang rộng chân tay của bạn. Động tác này sẽ cải thiện quá trình cung cấp oxy cho tim và não của bạn.  Stretching your limbs Lie on your back, bend and extend your limbs. This will improve the flow of oxygen to your heart and brain.
10. Mát xa lòng bàn chân
Sử dụng gót chân bên này để xoa bóp lòng bàn chân bên kia khi bạn nằm ngửa mình ra. Động tác này rất có lợi cho gan, mắt, suy nhược thần kinh, bệnh mất ngủ và ù tai.  Sole-massaging Use your heels to massage the soles of your feet, while lying on your back. This is effective/ɪˈfektɪv/  for your liver, vision, neurasthenia , insomnia /ɪnˈsɒmniə/ , and tinnitus.
http://vietdaikynguyen.com/v3/72696-nhung-bai-tap-ngan-1-phut-nay-se-giup-ban-thu-gian-ca-ngay-va-song-tho-20-nam-nua/
 

headphone funny Daniel Doan*Paula Le*Kimmy Nguyen


These One-Minute Exercises Will Keep You Comfortable /ˈkʌmftəb(ə)l/ All Day and Live 20 Years Longer!
1. Rubbing hands Rubbing your palms quickly together 300 times will stimulate all six meridians /məˈrɪdiənz/   in the palms  /pɑːmz/  , strengthen internal organs/ˈɔː(r)ɡənz/ > , and balance /ˈbæləns/   the yin and yang qi. This exercise will alleviate  /əˈliːvieɪtshoulder /ˈʃəʊldə(r)/  pain and eye fatigue /fəˈtiːɡ/.
2. Massaging your scalp/skælp/ with fingers  By using your fingers to massage /ˈmæsɑ:ʒ/ your scalp deeply from the forehead /ˈfɔ:(r)ˌhed/ to the back of your head, with a speed of 2-4 times/second, will promote blood circulation in your brain and bring nutrients /ˈnjuːtriəntz/ to the roots of your hair, so your hair will look vibrant /ˈvaɪbrənt/ and shiny. Massaging your scalp with fingers can stimulate the brain’s blood circulation and get your hair nourished. 
 3. Massaging the helix /ˈhi:lɪks/ of your ears -Using your hands, gently massage the helix of both ears until they are warm and comfortable. This exercise will open your meridians /məˈrɪdiənz/and circulate the energy /ˈenə(r)dʒi/ , maintain your hearing, and is particularly good for prevention of tinnitus /ˈtɪnɪtəs/, dizziness/ˈdɪzinəs/ , and forgetfulness.   Massaging the helix of your ears is a good way to maintaining your hearing.
4. Rolling your eyes Rolling your eyes clockwise /ˈklɒkwaɪz/  and  counter  /kaʊntə(r)/ clockwise 30 times will strengthen your eye muscles and is also a preventive measure /ˈmeʒə(r)/ for chronic /ˈkrɒnɪk/ keratitis and myopia /maɪˈəʊpiə/.
  5. Massaging your nose  Massaging your nose with your thumbs can enhance/ɪnˈhɑ:ns/ local blood circulation, moisturize /ˈmɔɪstʃəraɪz/ your lungs, and prevent you from catching a cold.
The specific /spəˈsɪfɪk/ method is: Rub the back sides of your thumbs together until them are warm, and then rub against the tip of  nose 24 times; use your fingers to rub both sides of your nose 12 times and scrape your nose bridge up and down 10 times with your finger.

6. Breathing and tapping teeth After you get up in the morning, go outside and breathe the fresh air. Open your mouth wide, exhale, and close your mouth, tapping your teeth gently together. This action can stimulate the brain through the reflection of facial nerves, and can also prevent muscle atrophy /ˈætrəfi/   in the elderly /ˈeldə(r)li/
 7. Massaging lightly your navel /ˈneɪv(ə)l/ Massage your navel clockwise lightly for one minute with alternate /ˈɔ:ltə(r)neɪt/ palms. This exercise can enhance digestion /daɪˈdʒestʃ(ə)n/and elimination/ɪˌlɪmɪˈneɪʃ(ə)n/ . 
8. Abdominal and sphincter  muscles 
Hít thở sâu, thu nhỏ và thư giãn cơ vòng và cơ bụng trong 1 phút. Điều này có thể ngăn ngừa bệnh trĩ và gia tăng tuần hoàn máu. 8. Abdominal /æbˈdɒmɪn(ə)l/ and sphincter  /ˈsfɪŋktə(r)/muscles 
Do deep breathing, and contract and relax the abdominal and sphincter muscles for one minute. This can prevent hemorrhoids /ˈheməˌrɔɪdz/and improve local blood circulation.
9. Stretching your limbs Lie on your back, bend and extend your limbs. This will improve the flow of oxygen to your heart and brain.
10-  Sole-massaging Use your heels to massage the soles of your feet, while lying on your back. This is effective/ɪˈfektɪv/  for your liver, vision, neurasthenia , insomnia /ɪnˈsɒmniə/ , and tinnitus./.