Sunday, August 9, 2015

TRUNG QUỐC VỚI VẤN ĐỀ XÃ HỘI LÃO HOÁ

CHINA AGING  RFI- Đến 2030 sẽ có hơn 350 triệu dân Trung Quốc – tức 25 % dân số trên toàn quốc, bước vào tuổi thất thập. (Hình internet /Google  http://competitiveedge.com.au/)

 Thế hệ « baby boom » đang chuẩn bị nghỉ hưu, cùng với chính sách một con, khiến xã hội Trung Quốc phải đối mặt với dân số già và thiếu lao động .Tới nay hệ thống hưu bổng và bảo hiểm xã hội, y tế ở quốc gia Cộng sản này gần như không có.
CHINA AGING 1
Các bậc cao niên chỉ biết trông cậy vào con cái. Trung bình, mỗi cặp vợ chồng phải phụng dưỡng bốn bố mẹ già . Hình internet /Google :  http://nwww.womenofchina.c/

Bắc Kinh đang chuẩn bị  cải cách chế độ hưu trí và hệ thống trợ cấp để kéo dài tuổi lao động (2) -* khuyến khích tư nhân và nhất là các doanh nghiệp ngoại quốc, đầu tư vào khu vực « Silver Economy ».nhằm phục vụ cho các bậc cao niên ''tóc bạc''(3) - *Quốc Hội Trung Hoa  đã thông qua luật bảo vệ những người thân cao tuổi trong gia đình.có hiệu lực từ 01/07/2013, quy định là các thành viên trong gia đình, không sống cùng những người thân cao tuổi, thì phải đến thăm thường xuyên. Tuy nhiên, luật không nêu ra những trừng phạt, nếu không làm việc này và không nói rõ số lần đến thăm trong một thời gian nào đó. (1)

1) Trung Quốc thông qua luật về trách nhiệm đối với những người thân cao tuổi 

http://vi.rfi.fr/chau-a/20121230-trung-quoc-thong-qua-luat-ve-trach-nhiem-doi-voi-nhung-nguoi-than-cao-tuoi-trong-gia

2 )Trung Quốc chuẩn bị thay đổi chế độ hưu trí
media
 
Dân số Trung Quốc ngày càng già đi, trong khi lại thiếu lao động trẻ tuổi @flickr
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150526-trung-quoc-chuan-bi-thay-doi-che-do-huu-tri
3) Chăm sóc người già, dịch vụ hái ra tiền tại Trung Quốc
http://vi.rfi.fr/kinh-te/20150805-cham-soc-nguoi-gia-dich-vu-hai-ra-tien-tai-trung-quoc