Monday, September 4, 2017

GÓC NHẠC THƯ GIÃN- NHIẾP ẢNH - THI CA

Absolutely Stunning Nature! Relaxing Music for Stress Relief. Healing Music. Music Therapy  

  
         https://www.youtube.com/watch?v=Ju86mknumYM
                   
                           Flickr/Amish Gashi
Nếu được trang điểm bằng hai câu Kiều lẩy :
   Vầng trăng vằng vặc giữa trời,
   Đinh ninh hai miệng một lời song song  tấm hình chắc chắn sẽ có thêm nhiều người thưởng thức.
THỂ THƠ BÀI CÚ ( HAIKU) CỦA NHẬT BẢN 

Một bài thơ Haiku có 3 câu: 
câu đầu có  5 âm tiết 
câu giữa có 7 âm tiết
và câu cuối có 5 âm tiết
viết liền một hàng dọc, từ trên xuống .
Lấy bài thơ "cái ao cổ" của thi sĩ Matsuo Basho làm thí dụ :

Furuike ya

kawazu tobikomu

mizu no oto --


 
Dịch từng chữ :
Fu-ru (old) i-ke (pond) ya,  ( 5 âm tiết)
ka-wa-zu (frog) to-bi-ko-mu (jumping into( 7 âm tiết)

mi-zu (water) no o-to (sound) ( 5 âm tiết)
                

Dich 
 The old pond--
a frog jumps in,
 sound of water.
Tây phương rất hâm mộ thể thơ Haiku .Nhiều
 bài thơ bằng tiếng Anh,Pháp, Y pha nho v.v 
được sáng tác theo thể thơ này.

Flickr/ John Fearnall
A giant firefly:
That way, this way, that way, this -
and it passes by.                                       Flickr/Christian Legan 
 Teaching Haiku poems
             
Haiku Poems  Examples for children                   

   Thơ Haiku góp mặt trong ngày thi ca toàn quốc