Tuesday, September 19, 2017

TIỂU THƯƠNG CHỢ AN ĐÔNG BÃI THỊ

Sáng nay 19/9 hàng trăm người trong đồng phục áo đỏ với phù hiệu chợ An Đông đã tập trung trước cổng chợ phản đối ...

chuyện trong thời gian qua họ đã đóng tiền sửa chợ, mà chợ vẫn hư hỏng, làm cho việc buôn bán của họ bị ế ẩm.
Các tiểu thương biểu tình có ba yêu cầu:
Đọc tiếp :
http://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/andong-vendors-strike-09192017084638.html

Hơn 2.000 tiểu thương chợ An Đông bãi thị

Chi tiết :
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41316280

Tiểu thương chợ An Đông bãi thị, đòi 'nói chuyện' với lãnh đạo thành phố