Thursday, July 23, 2020

NHẠC THƯ GIÃN- NHIẾP ẢNH - THƠ HAIKU 25 THÁNG 7,2020

Fr: Daniel Doan * Paula Le* Kimmy Nguyen* Brianna Nguyen*Anthony Phung* Beverly Nguyen 

Relaxing Music for Stress Relief. Soothing Music for Meditation, Healing Therapy, Sleep, Spa

           
             25,806,276 views3 Jun 2018
                                  https://www.youtube.com/watch?v=lFcSrYw-ARY


 
                                       Oliver Wehrli
                                     Mountain and travel
                  
                                              DerekG 
                                           Derek G
                                                     Derek G                                   
                                 Hélio Phil                                                    
                              Daniel Parent
                              Daniel Parent
           Daniel Parent 3
                                             mazingstoker
        
                                                   QC52 
 
                           Bob C Images                                                François Leroy

                                 1969william     
                                               Linda Martin
                                    Bratispixl                                  
                                     
                                   pierrepphotography 
                 
                                             Spaaarky 

                               Tim Melling

Source:
* www. Flickr.com
* www. Fluidr.com

 Góc thơ Haiku

 Bài thơ The frog
của Matsuo Basho

Nguyên tác tiếng Nhật

Furu ike ya           (5)
kawazu tobikomu (7)
mizu no oto          (5)
 

              https://www.youtube.com/watch?v=UiZTrPVh81A

Bản dịch tiếng Anh (*)
An ancient pond
A frog jumps in
The sound of water


                 https://www.youtube.com/watch?v=q517AyipMnc


Việt

                    Mặt hồ cổ tĩnh lặng (5)

              Con ếch ở trên cây phóng xuống (7)               Một tiếng "tõm" hư vô ...(5)

Loại ếch Nhật này rất nhỏ . Khi  phóng xuống nước , nó chỉ tạo ra tiếng "tõm" ( plop)chứ không tạo ra tiếng "ùm" ( plonk) như trong bản tiếng Anh đươc.
Tĩnh mịch/ tĩnh mịch : very quiet
Hư vô : hoàn toàn không có gì tồn tại hết
Một tiếng tõm hư vô 
hay Tiếng tõm rồi yên lặng (5)  A plop then silence(5)

(*) Matsuo Bashô: Frog Haiku
(Thirty-two Translations and One Commentary) 
 Bấm đọc : :
http://www.bopsecrets.org/gateway/passages/basho-frog.htm