Sunday, July 5, 2020

TÌM NGƯỜI THÂN: CỰU ĐẠI TÁ CÔNG BINH NGÔ LÊ TUỆ

Kính thưa Quý Vị, Quý NT và CH,
Chúng tôi muốn tìm / liên lạc Niên trưởng Đại tá Công Binh Ngô Lê Tuệ.
Được biết Ông năm nay cũng đã trên 90 tuổi, cựu Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, từng cư ngụ tại tiểu bang Texas.

Kính xin Quý NT/CH đại Gia đình Võ Bị, đại Gia đình Binh Chủng Công Binh,
Quý Vị, Quý NT/CH hiện cư ngụ tại Texas, nếu biết tin về NT Ngô Lê Tuệ, xin vui lòng cho chúng tôi được biết.
Xin chân thành cảm tạ..
Kính,
BMH ///
Washington, D.C
amsfv@aol.com