Wednesday, July 15, 2020

MIỀN BẮC THỜI KỲ BAO CẤP

Fr: Huu Dinh Nguyen* An Lac 
Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp
 
Tem phiếu, cửa hàng mậu dịch… chỉ còn trong ký ức của những người sinh từ những năm 70 về trước.
 Thời gian có thể tạo nên những công trình, những kỳ tích nhưng cũng chính thời gian vô tình xóa đi nhiều thành tựu quá khứ. Tuy nhiên, chỉ duy nhất có hồi ức là vẫn sống mãi cùng với cuộc đời của những ai được một lần chứng kiến.
Thời kỳ bao cấp, nhất là thập kỷ 1980 thuộc giai đoạn điển hình trong lịch sử Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Nó có ảnh hưởng sâu sắc đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như nghệ thuật của đất nước.
Thời kỳ bao cấp (1976 – 1986) là một giai đoạn để lại nhiều ấn tượng khó quên trong cuộc sống người dân Việt Nam. Tuy nhiên, với thế hệ trẻ, để hình dung trọn vẹn được sự vất vả của mỗi gia đình trong giai đoạn lịch sử này không phải là điều dễ dàng. Có lẽ nó chỉ còn trong ký ức của những người Việt sinh từ những năm 70 về trước.
Cùng ngược dòng thời gian với những hình ảnh quý về miền Bắc thời bao cấp:


Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

Tem phiếu mua thịt.

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

Những cửa hàng mậu dịch quen thuộc tại thời bao cấp.

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

  

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

Những gói mứt tết quen thuộc trong ký ức của nhiều người.

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

  

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

Phiếu mua lương thực.

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

Cảnh sát giao thông trên xe cup đỏ – phương tiện giao thông “hạng sang” thời đó.


Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

Phiếu mua lương thực.Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

Bách hóa tổng hợp được coi là trung tâm mua sắm lớn nhất thời bấy giờ.


Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

  

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

Rạp chiếu phim.

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

  

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

Xe đạp là phương tiện giao thông thông dụng thời đó.

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

  

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

  

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

Nụ hôn Việt trên tạp chí Life.

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

Bia hơi được bán qua khung sắt để tránh lộn xộn.

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

Phòng khách cơ bản thời bao cấp.

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

Cân lúa nộp cho hợp tác xã.

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp



Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp


Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

Quán bia hơi.

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

Giải trí chính của trẻ em thời đấy là những hàng cho thuê truyện.

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

  

Những hình ảnh quý về miền Bắc thời kỳ bao cấp

Quán ăn vỉa hè.