Sunday, July 5, 2020

TIN BUỒN KHÓA i SQTBNĐTĐ: HAI BẠN NGUYỂN TRỌNG LUẬT VÀ ĐẶNG VĂN THỌ

Fr: Khanh Bui

Kính Thưa Quý ANH CHỊ:
Rất đau buồn, xin thông báo để Quý Anh Chị biết:
1.  Bạn Đồng Khoá NGUYỄN TRỌNG LUẬT đã được Chúa gọi về lúc 4 giờ 30 chiều ngày 2, tháng 7, năm 2020, tại St Petersburg, Florida, Hưởng Thọ 91 Tuổi. 
2.   Bạn Đồng Khoá ĐẶNG VĂN THỌ đã vĩnh viễn ra đi lúc 4 giờ 52 chiều ngày 3, tháng 7, năm 2020, tại Orange County, California, Hưởng Thọ 89 Tuổi.
 
 Kính xin Quý Anh Chị cùng cầu nguyện cho Hương Linh Quý Bạn NGUYỄN TRỌNG LUẬTĐẶNG VĂN THỌ sớm được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.


Kính chúc Quý Anh Chị cùng quý quyến vạn sự may mắn, bình an, mạnh khoẻ trong ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, và qua khỏi an toàn trong mùa Đại Dịch này.
Nguyễn Văn Nghiêm