Tuesday, May 21, 2019

TIN BUỒN : Ông NGUYỄN VĂN TÍ

Fr: Phạm hữu Khoát
Trân trọng báo tin buồn :

                      Ông NGUYỄN VĂN TÍ
             Cựu SVSQTB Khoá I Nam Định-Thủ Đức
     Nguyên Đại tá CụcTrưởng Cục Truyền Tin QLVNCH
     Đã từ trần  hồi 15:40 ngày 11 tháng 5 năm 2019
     Hưởng thọ 91 tuổi