Tuesday, May 14, 2019

CÀC VĨ NHÂN THẾ GIỚI NÓI VỀ MẸ

Những vĩ nhân trên thế giới nói gì về mẹ?


Đại Kỷ Nguyên- Những vĩ nhân được nuôi dạy bởi những bà mẹ phi thường. Họ có thể không nổi tiếng, không là những người có thành tựu nổi bật trong xã hội, nhưng họ là những nhân tố “sản sinh” ra sự vĩ đại của nhân loại. Chúng ta hãy xem những vĩ nhân và người nổi tiếng nói gì về mẹ của họ .

1. All that I am or ever hope to be, I owe to my angel Mother. – Abraham Lincoln, cựu Tổng thống vĩ đại Hoa Kỳ
Những gì tôi có được ngày hôm nay hay mãi về sau, tất cả là nhờ người mẹ thiên thần của mình.
2. The doctors told me I would never walk again. My mother told me I would. I believed my mother. – Wilma Rudolph, vận động viên điền kinh huyền thoại của Mỹ
Các bác sĩ nói rằng tôi không bao giờ có thể đi được nữa. Mẹ tôi bảo tôi sẽ đi được. Tôi tin mẹ tôi.
3. My mother was the making of me. She was so true, so sure of me; and I felt I had something to live for, someone I must not disappoint. – Thomas Alva Edison, nhà phát minh vĩ đại từng được coi là thiểu năng về trí tuệ.
Mẹ đã làm nên con người tôi. Mẹ luôn tin tưởng và biết tôi sẽ làm được. Tôi cảm thấy mình có động lực để sống, có một ai đó để không thể làm thất vọng.
4. My mother was the most beautiful woman I ever saw. All I am I owe to my mother. I attribute all my success in life to the moral, intellectual and physical education I received from her. – George Washington, cựu Tổng thống vĩ đại Hoa Kỳ
Mẹ tôi là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy trên đời. Những gì tôi có được hôm nay là nhờ mẹ. Sự giáo dục đạo đức, trí tuệ và thể chất từ mẹ đã làm nên tất cả những thành công trong cuộc đời tôi.
                   
Chân dung bà Mary Washington – mẹ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ George Washington (Ảnh: Christian Headlines)
5. A mother is the truest friend we have, when trials, heavy and sudden, fall upon us; when adversity takes the place of prosperity; when friends who rejoice with us in our sunshine, desert us when troubles thicken around us, still will she cling to us, and endeavor by her kind precepts and counsels to dissipate the clouds of darkness, and cause peace to return to our hearts. – Washington Irving, nhà văn nổi tiếng Mỹ.
Mẹ là người bạn chân thật nhất mà chúng ta có, gặp khi khó khăn, thử thách và bất chợt rơi xuống chúng ta; khi nghịch cảnh thay thế cho sự thịnh vượng; khi những người bạn mà vui vẻ với chúng ta dưới ánh mặt trời bỏ rơi chúng ta khi khó khăn chồng chất, mẹ vẫn ôm lấy chúng ta và xua tan đi mây đen với những lời giáo huấn yêu thương và đem bình yên trở lại với tâm hồn của chúng ta.
6. My family has very strong women. My mother never laughed at my dream of Africa, even though everyone else did because we didn’t have any money, because Africa was the “dark continent” and because I was a girl.  – Jane Goodall, nhà nhân chủng học nổi tiếng người Anh, đại sứ Liên Hiệp Quốc.
Mẹ một người phụ nữ rất mạnh mẽ trong gia đình. Mẹ tôi không bao giờ cười vào giấc mơ tới châu Phi của tôi, cho dù người ngoài có nói gì đi chăng nữa: nhà tôi không có tiền hay châu Phi là một lục địa đen hoặc bởi tôi là con gái.
7. It seems to me that my mother was the most splendid woman I ever knew… I have met a lot of people knocking around the world since, but I have never met a more thoroughly refined woman than my mother. If I have amounted to anything, it will be due to her. – Vua hài Charles Chaplin
Đối với tôi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng biết… Tôi đã từng gặp rất nhiều người trên khắp thế giới, nhưng tôi chưa thấy ai tinh tế như mẹ tôi. Nếu tôi có bất kỳ thứ gì tốt đẹp thì đó đều là từ mẹ.
              
Chân dung bà Hannah Chaplin – mẹ của danh hài nổi tiếng Charles Chaplin (Ảnh: charliechaplin.com)
8. When you look into your mother’s eyes, you know that is the purest love you can find on this earth. – Mitch Albom, nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng Mỹ
Khi nhìn vào đôi mắt mẹ, bạn sẽ hiểu thế nào là tình yêu trong sáng nhất mà bạn có thể thấy trên trái đất này.
9. God could not be everywhere, and therefore he made mothers. – Nhà văn, nhà thơ Rudyard Kipling Ấn Độ nổi tiếng.
Chúa không thể có mặt ở mọi nơi nên Ngài đã tạo ra những bà mẹ.
***
Rất nhiều những nhà lãnh đạo hay những người nổi tiếng trên thế giới đều có một điểm chung: Họ luôn coi thành công ngày hôm nay có được phần lớn nhờ mẹ của mình. Còn bạn, bạn đã chuẩn bị điều gì đặc biệt gì để dành cho người phụ nữ đặc biệt của mình nhân dịp Ngày của mẹ sắp tới chưa?
Thiên Cầm (Tổng hợp)

                                      Flickr/Bill Gracey  ( 23 million views)