Tuesday, May 7, 2019

GIẢI TRÍ 07-5-2019

Fr: Oanh Le

1) Maravillas en música 

        

                              https://www.youtube.com/watch?v=DlZSy4Y95gM

2 ) 2 CELLOS - Shape Of My Heart [OFFICIAL VIDEO]     
     

                      ttps://www.youtube.com/watch?v=S7qZRbbfraw&feature=youtu.be

3) Experience the Underwater World Through the Eyes of a Free Diver

              

         https://www.youtube.com/watch?v=L4qM1IEhtNQ&feature=youtu.be

Guillaume Néry là nhân vật trong video clip "Thủy cung qua ồng kính của một thợ lặn nghiệp dư".Người quay phim là Julie Gautier, vợ ông,cũng là thợ lặn nghiệp dư.