Thursday, May 23, 2019

TIN TỨC & HÌNH ẢNH 23-5-2019

 1) Nhiều thương phế binh VNCH mất nơi nương tựa

Trong những năm gần đây nhiều thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đến tại Phòng Công Lý-Hòa Bình ở Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn, để được khám sức khỏe, được hỗ trợ về vật chất cũng như gặp gỡ những anh em đồng cảnh ngộ.
                     PCLHB
 Tuy nhiên hôm 15 tháng Năm vừa qua, một tấm bảng dán trên cửa văn phòng cho thấy nơi này ngưng làm việc kể từ ngày 15/5/2019 cho đến khi có thông báo mới.

Đoc tiếp: https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/many-wounded-south-vietnam-soldiers-lost-their-support-05222019083902.html

 Bài diễn văn nhậm chức chấn động của Tổng thống dân bầu Ukraina  Zelensky

        
                                       https://www.youtube.com/watch?v=liovDa3v97c

English translation: Inaugural address by President of Ukraine Volodymyr Zelensky

         

                          https://www.youtube.com/watch?v=YhbcPLeqnPs&feature=youtu.be