Saturday, May 18, 2019

XHCNVN: TỰ DO TÍN NGƯỠNG !!!

 Công giáo quốc doanh ?

Mạng xã hội đang dấy lên quan ngại hệ thống Công Giáo nay bị CSVN chi phối tương tự “Phật Giáo quốc doanh”, sau các vụ điều chuyển liên tiếp  hai linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc và Antôn Lê Ngọc Thanh, cùng thông báo bất ngờ nói Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn “vừa bắt đầu một nhiệm kỳ mới,do đó có những thay đổi nhân sự và không còn tiếp tục chương trình ‘Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa’ nữa.
Đọc :

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/linh-muc-nguyen-duy-tan-bi-chuyen-noi-khong-giao-dan/

Phát biểu của Lm. Nguyễn Duy Tân và Lm. Lê Xuân Lộc tại buổi gặp với đoàn Bộ Ngoại Giao Mỹ

        

                                   https://www.youtube.com/watch?v=uHse0Z9yXu8