Wednesday, January 8, 2020

NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU : SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

Phóng Sự Cộng Đồng | Giới Trẻ Thắp Nến Ủng Hộ Hồng Kông|   04/01/2020 | SETTV www.setchannel.tv
      
               https://www.youtube.com/watch?v=AamkNPvRUMM
 

Lời bộc bạch của một thiếu niên bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần dưới chính quyền Hồng Kông

04/01/20, 12:34
Học sinh D đang phải chịu đựng áp lực rất lớn này chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của vô số sinh viên ở Hồng Kông trong hơn nửa năm nay.